Body Control Healer

Body Control Healer @ Gogbot 2012 from 100%FAT on Vimeo.

 

“Body Control Healer is een prototype van een product gebaseerd op de huidige beeldconsumptie maatschappij en de digitale beeldcultuur van alledag.

Body Control Healer is een reflectie op de constante afhankelijkheid van machines en apparatuur in ons dagelijks bestaan.

Het beklemmende gevoel dat men kan ervaren door onder constante controle te staan van machines, apparatuur en het internet. Deze installatie geeft je wellicht het gevoel niet alleen fysiek, maar ook geestelijk onder controle te staan van externe invloeden waar we het bestaan niet van weten en helemaal niet begrijpen. Een 24/7 consumerende mens die geen controle heeft over zijn eigen lichaam en geest.”

“Body Control Healer is a prototype of a product based on the visual culture of everyday life. Body Control Healer is a reflection on the constant dependence on machines and equipment in our daily existence.

The oppressive feeling that one can experience by living under constant control of machinery, equipment and the internet. This installation might give you the feeling that you are not only physically, but also mentally under control of external influences. Influences that we don’t recognize and do not understand. A 24/7 consuming human being who has no control over his own body and mind.”

 

Body Control Healer is a video from 100%Fat added to the Hermetic Library video pool.