Tag Archives: Raava

Vlčí Duše

Vlčí Duše
(Bártová, Bímová, Kříž, Vrbová)

Wolf Soul. From the album Hagazussa.

Hudební skupina Raava se zaměřuje na autorskou hudbu v duchu evropských předkřesťanských tra. Česká pohanská kapela Raava hrající současnou hudbu na historické nástroje vydala své debutové album Hagazussa.

Hudební skupinu Raava tvoří čtyři čeští hudebníci hrající na historické hudební nástroje. Šalmaje, dudy, zvířecí kosti jako perkuse i flétny, niněra, cistra, šamanské bubny, davul či trumšajt. Tyto a další nezvyklé nástroje dávají hudbě Raavy neobvyklý sound a zvláštní hloubku. Inspiraci čerpá z šamanismu, germánské a keltské tradice či ze soudobých čarodějnických obřadů a Vlčího kultu.

Neskládáme pohádkové texty plné koloušků a lesních tůněk. Zpíváme o skutečných rituálech a obřadech, které provádíme všichni společně i každý zvlášť. Všichni členové Raavy jsou aktivní v současném evropském čarodějnickém a novopohanském hnutí.

Raavu tvoří:
Kamila Ramune Bártová – flétny, dudy, šalmaje; autorka textů a hudby. Aktivní wiccanka, hermetička a členka Vlčího kultu.
Kateřina Fauho Bímová – niněra, trumšajt, perkuse; autorka textů a hudby. Vyznavačka germánské tradice, magie run a Seidu.
Antonín Zodiac Kříž – cistra; autor hudby. Pohan germánské a severské cesty.
Nikola Nikki Vrbová – bubny; autorka textů a hudby. Průzkumnice starého světa Keltů, bytostí z jiných světů a exopolitiky.

The Raava music group focuses on original music in the spirit of European pre-Christian tracks. The Czech pagan band Raava, playing contemporary music on historical instruments, released their debut album Hagazussa.

The Raava music group consists of four Czech musicians playing historical musical instruments. Shalmai, bagpipes, animal bones such as percussion and flutes, niner, cister, shaman drums, davul or trumpet. These and other unusual instruments give Raava’s music an unusual sound and special depth. He draws inspiration from shamanism, Germanic and Celtic traditions or from contemporary witch rites and the Wolf Cult.

We do not compose fairy-tale lyrics full of fawns and forest pools. We sing about real rituals and ceremonies, which we all perform together and separately. All members of Raava are active in the current European witchcraft and neo-pagan movement.

Raava consists of:
Kamila Ramune Bártová – flutes, bagpipes, snare drums; author of lyrics and music. Active Wiccan, hermetic and member of the Wolf Cult.
Kateřina Fauho Bímová – niner, trumpet, percussion; author of lyrics and music. A follower of the Germanic tradition, the magic of the runes and the Seid.
Antonín Zodiac Cross – cistra; author of music. Pagan Germanic and Nordic routes.
Nikola Nikki Vrbová – drums; author of lyrics and music. An explorer of the old world of the Celts, beings from other worlds and exopolitics.

Follow Raava via
YouTube
Facebook
and
Anthology Profile

Magick Music and Ritual 16 The Hermetic Library Anthology Album for 2021, Sun in Sagittarius, An Vvii

Cernunnos

Cernunnos
(Bártová, Bímová, Kříž, Vrbová)

From the album Hagazussa.

Hudební skupina Raava se zaměřuje na autorskou hudbu v duchu evropských předkřesťanských tra. Česká pohanská kapela Raava hrající současnou hudbu na historické nástroje vydala své debutové album Hagazussa.

Hudební skupinu Raava tvoří čtyři čeští hudebníci hrající na historické hudební nástroje. Šalmaje, dudy, zvířecí kosti jako perkuse i flétny, niněra, cistra, šamanské bubny, davul či trumšajt. Tyto a další nezvyklé nástroje dávají hudbě Raavy neobvyklý sound a zvláštní hloubku. Inspiraci čerpá z šamanismu, germánské a keltské tradice či ze soudobých čarodějnických obřadů a Vlčího kultu.

Neskládáme pohádkové texty plné koloušků a lesních tůněk. Zpíváme o skutečných rituálech a obřadech, které provádíme všichni společně i každý zvlášť. Všichni členové Raavy jsou aktivní v současném evropském čarodějnickém a novopohanském hnutí.

Raavu tvoří:
Kamila Ramune Bártová – flétny, dudy, šalmaje; autorka textů a hudby. Aktivní wiccanka, hermetička a členka Vlčího kultu.
Kateřina Fauho Bímová – niněra, trumšajt, perkuse; autorka textů a hudby. Vyznavačka germánské tradice, magie run a Seidu.
Antonín Zodiac Kříž – cistra; autor hudby. Pohan germánské a severské cesty.
Nikola Nikki Vrbová – bubny; autorka textů a hudby. Průzkumnice starého světa Keltů, bytostí z jiných světů a exopolitiky.

The Raava music group focuses on original music in the spirit of European pre-Christian tracks. The Czech pagan band Raava, playing contemporary music on historical instruments, released their debut album Hagazussa.

The Raava music group consists of four Czech musicians playing historical musical instruments. Shalmai, bagpipes, animal bones such as percussion and flutes, niner, cister, shaman drums, davul or trumpet. These and other unusual instruments give Raava’s music an unusual sound and special depth. He draws inspiration from shamanism, Germanic and Celtic traditions or from contemporary witch rites and the Wolf Cult.

We do not compose fairy-tale lyrics full of fawns and forest pools. We sing about real rituals and ceremonies, which we all perform together and separately. All members of Raava are active in the current European witchcraft and neo-pagan movement.

Raava consists of:
Kamila Ramune Bártová – flutes, bagpipes, snare drums; author of lyrics and music. Active Wiccan, hermetic and member of the Wolf Cult.
Kateřina Fauho Bímová – niner, trumpet, percussion; author of lyrics and music. A follower of the Germanic tradition, the magic of the runes and the Seid.
Antonín Zodiac Cross – cistra; author of music. Pagan Germanic and Nordic routes.
Nikola Nikki Vrbová – drums; author of lyrics and music. An explorer of the old world of the Celts, beings from other worlds and exopolitics.

Follow Raava via
YouTube
Facebook
and
Anthology Profile

Magick Music and Ritual 16 The Hermetic Library Anthology Album for 2021, Sun in Sagittarius, An Vvii

The Hermetic Library Anthology Album – Magick, Music and Ritual 16

Magick, Music and Ritual 16, the Hermetic Library Anthology Album issued for 2021, Sun in Sagittarius, An Vvii, from the Hermetic Library Anthology project is now released for immediate digital download.

Magick Music and Ritual 16 The Hermetic Library Anthology Album for 2021, Sun in Sagittarius, An Vvii

 

Please join the Hermetic Library in thanking and promoting these artists who have contributed their work to this benefit anthology album project by picking up this release. Please also spread the word to people you think may be interested in the work of artists who combine magick, music and ritual.

Be sure to also check out the entire Hermetic Library Anthology project, all the previous releases; and consider picking up the digital download of this album and any other that strikes your fancy to help support the work of the library!

 

 

The full tracklist for the 2021 anthology album consists of 13 tracks by 11 artists:

 1. Blasting Rod – Mirror Moon Ascending [Yukito Okazaki Re-Mix] 03:26
 2. David Hunger – Swansong 05:19
 3. Children of Osiris – Hayiel 04:39
 4. Choronzon – Skin Now Breathing For The First Time 05:04
 5. Raava – Cernunnos 03:38
 6. Sun Duel – Caller At The Crossroads 01:30
 7. Black Lesbian Fishermen – A Nice Cup of Dee 05:36
 8. Jake Kobrin – Enochian Call 14:08
 9. Steven Brent – Blue and Gold 03:13
 10. Raava – Vlčí Duše 04:15
 11. Choronzon – Alien and Innocent 03:50
 12. Brian Redfern – The Crown 03:29
 13. Nostril Flair – Moazagoatl 08:06

 

Magick, Music and Ritual 16, the anthology album release for 2021 from the Anthology Project, the 10th year of anthologies, is being released for the 25th anniversary of the December 3, 1996 birthday of the Hermetic Library, with a playlist of 13 tracks by 11 artists, new and returning voices, for this Hermetic Library Anthology Album.

Our cover includes art by P Emerson Williams, which was developed alongside the tracks by Choronzon, for this current year in the Thelemic Calendar, An V:vii (2021 e.v.), which represents the docosade of Atu V, the Hierophant and the year of Atu VII, The Chariot. We also have a total of three alternative covers, included with the album download at Bandcamp, that features additional artwork by P Emerson Williams.

Please join the Hermetic Library in promoting these artists who have contributed their work to this benefit anthology album project. Please also spread the word about these anthology albums to people you think may be interested in the work of artists who combine magick, music and ritual.

The best way to add this anthology, as well as previous releases and future Hermetic Library albums, to your personal music collection is through the Patron campaign at Patreon. New Patrons receive a gratis download code for a previous anthology release of their choice in addition to all the other patronage rewards they may receive. Consider becoming a Patron today!

During these plague years, I’m delighted to be able to share this new anthology album. Curating and sharing these is a highlight of my year, and I’m glad to have this album as part of the ongoing anthology cycle that has now lasted for 10 years. Though there’s been changes, and variations, and a lacuna, these have been a constant welcome rhythm through the years for me. Hopefully for others as well, this can provide some joy and comfort that the cycles in our lives continue no matter how rough the road may be along the way.

The Hermetic Library at Hermetic.com has an overall vision of Archiving, Engaging and Encouraging the living Esoteric Tradition, Hermeticism, Aleister Crowley’s Thelema, and more through Open Access Occultism for 25 years. Yes, this is the 25th year, the silver anniversary, of the library!

I started the benefit anthology project to help promote newer works in the Esoteric Tradition to the audience of the Hermetic Library and beyond. The anthology project also further raises awareness about the corpus and culture of magick and ritual. The site itself was started in 1996 and has ever since consistently been an extremely popular resource for students and researchers interested in the Esoteric Tradition. I encourage you to check out Hermetic Library and everything in the collection there, if you aren’t already familiar with it, as that’s the reason this project exists and may also offer inspiration to you.

Hermetic Library
Anthology Project
Become a Patron
Subscribe on Bandcamp

Production by John Griogair Bell
Cover art by P Emerson Williams

All songs used with permission. All rights reserved.

This Is Not An Hermetic Library Anthology Album -3

This Is Not An Hermetic Library Anthology Album -3 is a special alternative release in 2021 just for Patrons and Subscribers of Hermetic Library. This playlist has 10 tracks by 9 artists, with both old and new voices to the project this year, which is the diamond 10th year for anthologies, and the silver 25th year of Hermetic Library!

This Is Not An Hermetic Library Anthology Album -3 Subscriber and Patron exclusive by Hermetic Library in 2021

Please join the Hermetic Library in promoting these artists who have contributed their work to this benefit anthology album project. Please also spread the word about these anthology albums to people you think may be interested in the work of artists who combine magick, music and ritual.

Be sure to also check out the entire Hermetic Library Anthology project, all the previous releases; and consider becoming a Patron or Subscriber to pick up the digital download of this album and help support the work of the library!

The full tracklist for this exclusive consists of 10 tracks by 9 artists:

 1. Raava – Hagazussa 05:30
 2. Blasting Rod – Wheel Upon the Car of Dragonaut [Yukito Okazaki Re-Mix] 04:49
 3. Children of Osiris – Poiel 05:18
 4. Brian Redfern – Sufi Taksim 05:24
 5. Choronzon – Great Edifices Dissolved Like Dream Images 19:13
 6. Hairs Abyss – Aesthetic 06:45
 7. Choronzon – Flesh Whirling 04:37
 8. David Hunger – Swarm 11:09
 9. Black Lesbian Fishermen – Asteria 08:00
 10. Steven Brent – Trance, Dance, and Breathwork 30:13

For 2021, in addition to Magick, Music and Ritual 16, due in December, I am releasing this Patron and Subscriber exclusive issue. I asked each participant in the regular anthology issue to also submit something for this this additional release. So with extra gratitude their way, those who were kind enough to submit additional material, here is this special new issue exclusive to Subscribers on Bandcamp and Patrons on Patreon. This, then, is a thank you gift just for those who offer their ongoing support for the library and my work as the librarian, from both myself and these artists.

One more thing: In a new twist, instead of being in no particular order, this is an actual intentional playlist. Furthermore, this playlist is intended to join with Magick, Music and Ritual 16 to form an even larger sequence. However just to make things strange, though this playlist releases prior to MMR16 in 2021, I recommend adding this album after this year’s canonical anthology in the overall order. But, you do you!

To both participants and supporters, I say happy and hearty Thanksgiving day, and, moreover, thank you, thank you, thank you!

The Hermetic Library at Hermetic.com has an overall vision of Archiving, Engaging and Encouraging the living Esoteric Tradition, Hermeticism, Aleister Crowley’s Thelema, and more, through Open Access Occultism for over 25 years.

I started the benefit anthology project to help promote newer works in the Esoteric Tradition to the audience of the Hermetic Library and beyond. The anthology project also further raises awareness about the corpus and culture of magick and ritual. The site itself was started in 1996 and has ever since consistently been an extremely popular resource for students and researchers interested in the Esoteric Tradition. I encourage you to check out Hermetic Library and everything in the collection there, if you aren’t already familiar with it, as that’s the reason this project exists and may also offer inspiration to you.

Hermetic Library
Anthology Project
Become a Patron
Become a Subscriber

Production and Design by John Griogair Bell

All songs used with permission. All rights reserved.

新譜:2021年11月25日(木)【日本時間17時以後】発売

2021年の神秘主義図書館レーベルの定期購読コンピレーション
https://hermetic.com/anthology/album/this-is-not-an-hermetic-library-anthology-album-3/index

2021年のHermetic Library Label(神秘主義図書館レーベル)発コンピレーション「This Is Not An Hermetic Library Anthology Album」vol. 3全10曲入コンピはHermetic Libraryのバンドキャンプを定期購読している人(https://hermeticlibrary.bandcamp.com/subscribe)、Hermetic Libraryのパトロン・メンバー(https://patreon.com/hermeticlibrary)専用となっています。マニアックな神秘主義の趣味でなければ、バンドキャンプはお勧めです。パトロン・メンバーは色々な神秘主義からの出版の知らせや感想文、以前のコンピなどもメンバーになるための寄付する金額を選ぶことができます。

Hermetic Libraryのバンドキャンプ定期購読料は一年契約は米$12(約1,300円、Bandcampアカウント作成必須)。契約は途中解約することができます。ダウンロードでもバンドキャンプ・アプリでストリーミングでも聴ける音源です。ダウンロードの場合、ファイルの種類を選ぶことができます。(mp3, wav, flac,など)そして、以前の定期購読専用コンピもダウンロードも可能です。契約期間は自動的に以降の定期購読コンピも手に入れることができます。(年1回のリリース) 自分の知らない音源を聴けるチャンスです!